SKOLSTÄDNING

Vi har professionell och erfaren personal som utför städning av skolor med känsla för miljö, kvalité och service, och vi har en flexibel och heltäckande städservice som kan skräddarsys för att tillgodose behoven av städning i din skola.

Skolstädning

Det ställs stora krav på en bra hygien i skolans lokaler och bara en ordentligt utförd städning, med miljövänliga produkter fria från kemikalier, förhindrar både spridning av sjukdomar och allergier som i många fall kan orsaka frånvaro för både för elever och personal om detta är misskött.

Profesionell Skolstädning för Rena och Inspirerande Lärmiljöer
Anpassad Renhet för Enastående Utbildning

Skolstädning eliminerar överföringen av skadliga bakterier och erbjuder säkra förhållanden för att barnen ska kunna lära sig och förbättra sina kunskaper. En hygienisk och fräsch skolmiljö ökar också närvaron och bidrar till ett positivt tankesätt.

Kontakta oss för mer information.

Med vår hjälp får du en flexibel, valbar och pålitlig skolstädningstjänst med garanterad tillfredsställelse. Du kommer att få delta i ett exceptionellt boende och undervisning och vi kommer inte att inkräkta på skoltiden. En ren miljö är direkt kopplad till barnens välbefinnande, vilket gör det till en viktig fråga för föräldrar och skolmyndigheter. Om du vill ha en snabb och pålitlig skolstädning i Malmö.

 • Dammsugning av golv och mattor
 • Golv moppas, våttorkas vid behov
 • Dammning av fria ytor
 • Avtorka fria ytor på bord, fönsterbänkar, skåp och hyllor
 • Borttagning av fläckar på speglar, lister och dörrar
 • Tömning papperskorgar
 • Kasta avfall, sopsortering
 • Rengöring handfat och toalett in- och utvändigt
 • Golv moppas och våttorkas
 • Påfyllning av toalettpapper, pappershanddukar och flytande tvål
 • Dammtorkning av ledstänger samt fria ytor
 • Golv moppas och vid behov våttorkas
 • Dammtorkning av fria ytor på möbler
 • Rengöring av diskbänkar om porslin o dyl. är bortplockat. OBS!
 • Diskhantering utförs vid beställning
 • Golv moppas och våttorkas
 • Dammsugning av golv och mattor
 • Golv moppas, vid behov våttorkas
 • Rengöring kök eller pentry
 • Avtorkning av arbetsbänk och diskbänk
 • Dammsugning av golv och mattor
 • Avtorkning köksbänk och bord

Skapa En Bättre Lärmiljö med Skolstädning
Boka Nu för en Ren och Trygg Skola

Det är dags att ta ansvar för elevernas välbefinnande och säkerhet genom renlighet. Med vår skolstädning kan du skapa en ren och trygg lärmiljö som främjar inlärning och kreativitet.

Boka Nu för Att Uppleva:

 • Skräddarsydda städlösningar för din skola.
 • Erfaren personal som förstår skolmiljön.
 • Hygienlösningar som bidrar till hälsa och välbefinnande.
 • En ren och inspirerande skolmiljö.

Boka vår skolstädning idag och ta det första steget mot en bättre utbildningsmiljö. Använd våra bokningslänkar eller kontakta oss via e-post för att göra din bokning och skapa en ren och trygg skola.

Skolstädning

”alltså”, ”ändå”, ”annars”, ”ännu”, ”även”, ”avslutningsvis”, ”bl.a.”, ”d.v.s.”, ”då”, ”därav”,
”därefter”, ”däremot”, ”därför”, ”därmed”, ”därpå”, ”dessutom”, ”dock”, ”efteråt”, ”eftersom”, ”emellertid”, ”enligt”,
”exempelvis”, ”fastän”, ”följaktligen”, ”förrän”, ”först”, ”förutom”, ”huvudsakligen”, ”ifall”, ”inledningsvis”, ”innan”,
”jämförelsevis”, ”likadant”, ”likaså”, ”liksom”, ”medan”, ”men”, ”nämligen”, ”när”, ”oavsett”, ”också”, ”omvänt”, ”säkerligen”,
”således”, ”sålunda”, ”sammanfattningsvis”, ”sammantaget”, ”samt”, ”samtidigt”, ”särskilt”, ”såsom”, ”sist”, ”slutligen”,
”speciellt”, ”t.ex.”, ”tidigare”, ”tillika”, ”tills”, ”trots”, ”tvärtemot”, ”tvärtom”, ”tydligen”, ”varpå”, ”vidare”,
”uppenbarligen”, ”ytterligare” ];

Städning Skola Malmö

”å andra sidan”, ”å ena sidan”, ”allt som allt”, ”anledningen är”, ”anledningen blir”, ”annorlunda än”,
”av den orsaken”, ”av detta skäl”, ”beroende på”, ”bland annat”, ”därtill kommer”, ”det beror på att”, ”det vill säga”,
”det visar”, ”detta beror på”, ”detta går ut på att”, ”detta innebär att”, ”detta leder till”, ”detta medför att”,
”effekten blir”, ”efter ett tag”, ill följd av”, ”till sist”, ”till skillnad från”, ”till slut”,
”till största delen”, ”tillsammans med”, ”tvärt om”, ”under de omständigheterna”, ”under omständigheterna”, ”under tiden”,
”vad mera är”, ”viktigt att inse”, ”vilket innebär”